O mnie

Wiesław Piechówka – artysta plastyk i konserwator dzieł sztuki.

Urodzony w roku 1954 w Oleśœnicy.
Studia plastyczne ukończył w Krakowie, w Akademii Sztuk Pięknych.
Malarstwo studiował i ukończył w pracowni prof. Wiœśniewskiego, natomiast rzeźŸbę w pracowni
prof. Ostaszewskiego.
Dyplom obronił w 1979 r. w katedrze prof. ŒSlesińskiego w zakresie konserwacji dzieł sztuki.
Brał udział w wielu wystawach w kraju i zagranicą.
Wyróżnienie na ogólnopolskim plenerze malarskim za pejzaż w 1985 roku.
Laureat nagrody Miasta Oleœnica za rok 2002 za renowacje Bazyliki Mniejszej w Oleœnicy. 
Ważniejsze realizacje związane z malarstwem i jego rekonstrukcją:

1980 Uniwersytet Wrocławski (Polska).
1981 Rzym (Włochy) – klasztor ss. Zmartwychstanek.
1983 – 1984 Głogów – Brzostów (Polska) – koœciół Œw. Wawrzyńca.
1985 – 1987 Limburg (Niemcy) – katedra romańska.
1989 Salzburg (Austria) – koœciół Œw. Trójcy.
1990 St. Johan in Tirol (Austria) – plafon kaplicy cmentarnej.
1991 – 2002 Oleœnica, Bazylika mniejsza pw. Œw Jana.
2002 – 2004 Oleœnica, Koœciół Œw. Trójcy.
2003 – 2005 Rewaloryzacja i renowacja póŸźnobarokowego koœścioła ŒŚwiętej Trójcy w Oleœnicy. Autorski projekt i wykonanie.
Renowacja i rekonstrukcja malarstwa œciennego iluzjonistycznego. Renowacja i rekonstrukcja barokowych stiuków w ołtarzach bocznych i na pilastrach i kolumnach.
2005 Renowacja wnętrza kaplicy seminarium Duchownego we Wrocławiu.
2006 Renowacja sanktuarium pod wezw. Œw. Anny w Sobótce.
2007 – 2008 Renowacja zbiorów malarstwa i rzeźŸby z pałacu Arcybiskupów Wrocławskich.
2008 Renowacja dwóch renesansowych malowideł œciennych, w sali radnych Wrocławskiego Ratusza współpraca z firmš Castellum przy badaniach architektonicznych i projektowaniu programów konserwatorskich. Nadzór konserwatorski nad pracami w pałacu w Mrozowie.
Rekonstrukcja stropów: romańskiego i dwóch barokowych z dekoracją malarskš w pałacu królewskim we Wrocławiu.
2009 Renowacja i rekonstrukcja wystroju malarskiego i rzeźŸbiarskiego Synagogi pod Białym Bocianem we Wrocławiu.
2010 Renowacja i rekonstrukcja wystroju Sali Plafonowej w Rynku 6 we Wrocławiu. Rekonstrukcja scalioli (kolorowych stiuków) oraz renowacja i rekonstrukcja malarstwa plafonowego.

Renowacja dekoracji (sztukaterie) i wyposażenia kaplicy ( obrazy, rzeŸźby i złocenia) w renesansowym pałacu w Prószkowie/k Opola.

2010 – obecnie
Realizacja szeregu zleceń na renowację sztuki sakralnej. Badania stratygraficzne wielu obiektów architektonicznych na terenie Dolnego Sląska.